כיצד להתמודד עם תביעה כספית?

1. למי מאתנו שאינו "מנוסה" בתביעות, להלן מספר כללים שמן הראוי לנקוט בהם, ואשר ידריכו את מקבל התביעה כיצד עליו לנהוג.

2. רבים מאתנו אינם רגילים לקבל תביעות מבית המשפט, קבלת התביעה מהווה אירוע טראומתי, ומלא חששות. (דוגמאות: תביעה כספית של בנק, תביעה כספית של ספק חברת סלולר וכיו"ב)

3. שלב קבלת התביעה הינו קריטי וחשוב: קיבלת כתב תביעה בדואר רשום או ע"י שליח – ראשית כל תירגע, השמיים לא בהכרח יפלו על ראשך.

4. תיעוד תאריך קבלת התביעה: רשום את התאריך בו קיבלת התביעה, וזכור כי יש לך 30 יום ע"מ להגיש בקשת רשות להתגונן או כתב הגנה כחוק (בהתאם לעניין). לאחר מועד זה התובע זכאי לקבל כנגדך פס"ד !

5. קיבלת התביעה בכל דרך אחרת (זרוק על הרצפה, נמסר להורים וכדו') – בד"כ אין מדובר במסירה חוקית, אך עליך לקחת בחשבון שככל הנראה שליח עוה"ד של התובע הביא זאת, ומסר דיווח לעוה"ד כאילו ביצע מסירה חוקית. המשמעות הנה כי 30 יום לאחר מכן סביר כי ינתן כנגדך פס"ד.

6. חשיפה לעיקולים: ניתן לקבל עיקול זמני במועד הגשת התביעה, להבטחת גביית החוב. מחמת חשש זה, ערוך סקירה מהירה של רכושך החשוף לעיקולים, וככל שניתן לבצע פעולות מיידיות שיסכלו את העיקול – עשה זאת כדבר הדחוף ביותר.

7. התביעה מוצדקת: אף אם הנך סבור כי התביעה– בדין יסודה, ואתה אכן חייב, גם אז אין להרים ידיים, אלא יש לנסות ולצמצם הנזק.

8. התגוננות מפני התביעה: אם הנך סבור כי יש לך טענות כנגד התביעה - רכז את כל המסמכים הרלוונטיים לענין: הסכם, מסמכי הזמנת השרות כל מסמך רלוונטי הקשור לנושא התביעה.

9. לא תמיד קיימת כדאיות כלכלית לקחת עו"ד עם זאת, ככל שסכום התביעה גבוה וקיימת כדאיות כלכלית לקחת עו"ד, זה המועד בו עליך לפנות לעו"ד עם התביעה, ולא לעשות פעולת עצמאיות, העלולות להתברר כלא נכונות מבחינה משפטית: מהותית ו/או טקטית.

10. בחירת עו"ד: לקחת עו"ד "טוב"– זה לא תמיד משימה פשוטה, בהתחשב בעשרות אלפי עוה"ד הפועלים בארץ.

11. זכור כי אתה מחפש עו"ד המתמחה בתביעות אזרחיות - כספיות, ולא כל עו"ד (אפילו אם הוא "טוב") אכן מבין ומנוסה בדינים אלו.

12. הסיכון בבחירת עו"ד שאינו מתמחה בתחום זה: אין הזדמנות שנייה להתגונן . לפיכך, לא רק שתשלם לו שכ"ט לריק, אלא – ככל שתיכשל בגלל מחדליו - גם ערעור לא יעזור לך, ותיאלץ לשלם מלוא החוב בצרוף אגרות ושכ"ט עוה"ד של הצד השני - התובע.

13. ככל שעוה"ד מביע סיכויים טובים לבקשתך להתגונן, דרישתו הכספית לשכ"ט סבירה, ונוצרה 'כימיה' ביניכם – שכור את שירותיו, תוך שתחתמו על הסכם שכ"ט ברור. קח העתק מההסכם.

14. פעילות עוה"ד: עוה"ד המתמחה בתביעות כספיות יבחן טיב טענותיך והאפשרות להוכיחן.

15. בנוסף, עו"ד מיומן יבחן לא רק את הגנתך מפני התביעה, אלא גם את חשיפתך להליכי הוצל"פ ו/או פשיטת רגל, תוך כדי בחינת המצב הכלכלי של התא המשפחתי, בראיה כוללת.

16. לפיכך, בדיוק כמו במקרה של בחירת עוה"ד, ולמעשה בחירת כל בעל מקצוע, לא תמיד זה חכם לבחור את הזול ביותר. במבט לאחור זה עלול להתברר לך כנזק יקר מאוד.

17. דחיקת הקץ: גם אם ברור לך או שעוה"ד הבהיר לך כי סיכויי הגנתך קלושים, בדוק עימו כדאיות יצירת "סחבת" במתן פס"ד, ע"י הגשת כתב הגנה, לשם דחיית הקץ ככל שניתן, ו"משחקים" בהוצל"פ לאחר מכן, אשר יבהירו לבנק כי בדרך המשפטית לא יראה כספו, ולפחות לא במהירות לה ציפה.

18. בדרך התנהגות זו, מצליחים לעיתים להציל רכוש טרם שימומש, וכן, ככל שהתובע מתייאש מגביה מהירה של סכום החוב, ניתן להגיע עמו להסדר סביר.

19. השיקולים לנקוט בדרך זו מגוונים, הן גם מחייבים בדיקת כדאיות כלכלית לנקוט בדרך זו , ולא ניתן להעלות מכלול השיקולים במאמר תמציתי זה.

*הערה: מאמר זה נועד למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
 
    אנא מלאו את הפרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם
גיטלין - קלימי משרד עורכי דין | 072-33-80-108 |