הוצאה לפועל

1) תביעה לפינוי מושכר

השוכר לא משלם דמי שכירות? הדיירים לא מפנים את הנכס?
תביעה לפינוי מושכר היא אחת הדרכים בהם אתה יכול לפעול כנגדם. בשנת 2008 הותקנו תקנות חדשות אשר מאפשרות למשכיר בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (רוב השכירויות דהיום) יכול לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי מושכר ו/או שוכר שהפר את הסכם השכירות או לא משלם את דמי השכירות. ההליך בביהמ"ש יעיל ומהיר יותר.

התקנות מאפשרות פנייה לביהמ"ש בבקשת סעד הפינוי בלבד-סעדים נוספים ניתן לתבוע בהליכים נפרדים. חידוש מהותי נוסף טמון בכך שהדיון הראשון בהליך אמור להתקיים בתוך לא יאוחר משישים ימים ממועד הגשת התביעה (לעומת הליכים שונים האורכים זמן רב יותר).


2) הליכי פינוי בהוצאה לפועל

ניתן לטובתך פסק דין לפינוי מושכר והשוכר מסרב להתפנות?
במקרים אלה, יש לפנות מיידית ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק הדין לפינוי. במרבית המקרים, לאחר שהשוכרים מקבלים לידיהם "אזהרות" קרי, הודעה כי נפתח כנגדם תיק הוצל"פ לפינוי, נרתעים השוכרים ומפנים את הדירה (להרחבה בנושא ההוצאה לפועל-ראה בלשונית).

עם התקדמות הליכי ההוצל"פ, והמצאת "הודעות פינוי" לשוכרים המסרבים להתפנות, הרי שהקץ לשהותם של אותם שוכרים במושכר מתקרב, והידיעה שאם לא יפנו את המושכר עד למועד הפינוי שנקבע להם יפונו בכח, עושה את שלה. אם גם לאחר מכן דבקים השוכרים בעקשנותם, יש לבצע פינוי בפועל באמצעות לשכת ההוצל"פ הכוללת פריצה למושכר, פינוי ועיקול תכולת המושכר לטובת החוב של השוכר למשכיר והחלפת מנעול דלת המושכר.

למשרדינו ניסיון רב במלחמת ההתשה מול שוכרים המסרבים להתפנות-החל מהתביעה לפינוי (אשר יש להדגיש-ברוב המקרים מספיקה) ועד להליכי פינוי באמצעות הוצל"פ.
 
פינוי מושכר
אם חובך לא הוסדר לאחר קבלת מכתב מבעל החוב, עלול להיפתח תיק בהוצאה לפועל נגדך ויתווספו תשלומים נוספים מלבד החוב (הוצאות משפטיות כגון שכ"ט עורך דין, ריבית והצמדה ועוד). משרדינו מתמחה בעריכת הסדרי חוב מול נושים שונים, תוך הפחתת החוב בצורה משמעותית.

למשרדינו ניסיון עשיר בניהול מו"מ עם נושים גדולים כקטנים, לרבות בנקים, רשויות, מוסדות ונושים פרטיים תוך צמצום הסיכון ללקוח ותוך שמירה על דיסקרטיות אל מול הנושה.
 
הסדר חוב
במקרים בהם לחייב יש מספר רב של חובות ושל נושים, מומלץ לשקול בהגשצת בקשה לאיחוד תיקים וקביעת  צו תשלומים. מטרת איחוד תיקים היא בעיקר להקל על חייב ועל מצוקתו הרבה כאשר הוא עומד מול מספר רב של נושים. איחוד התיקים מאפשר לחייב לשלם את החוב בצו תשלומים חודשי יחיד לכלל נושיו. על מנת להתנהל בצורה המקצועית ביותר מול לשכת ההוצאה לפועל מומלץ להשתמש בשירותי משרד המתמחה בתחום.

למה כדאי לעבוד מול עו"ד מתמחה בהוצאה לפועל ובהליכי הסדר צו תשלומים?
•  עו"ד מקצועי יודע כיצד להסיר עיקולים וכיצד למנוע אותם בהמשך.
•  עו"ד מקצועי יודע להתמודד מול רשויות, מוסדות ובנקים בהליכי הסדר חוב.
איחוד תיקים
לאחר שנפתח כנגד חייב תיק בהוצאה לפועל, יקבל החייב מלשכת ההוצאה לפועל טופס (אשר נקרא אזהרה) אשר מורה כי נפתח כנגדו תיק הוצל''פ. באזהרה נקבע לחייב צו תשלומים חודשי בהתאם לגובה החוב. תשלום צו התשלומים הקבוע באזהרה יעכב אך ורק הליך של צו מאסר ולא הליכים אחרים כגון : עיקולי בנק, עיקול משכורת, עיקול והוצאת מטלטלין, עיקול רכב ועוד.

החייב רשאי להגיש בקשה לצו תשלומים ועיכוב הליכים, כאשר במידה ובקשתו תאושר ע"י ראש ההוצאה לפועל, ייפסק כנגדו צו תשלומים ויעוכבו מרבית ההליכים כנגדו כל עוד יעמוד בתשלום החודשי. ראש ההוצאה לפועל רשאי לעכב ולבטל הליכים כגון : עיקול בנק, עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת, עיקול מטלטלין.
 
צו תשלומים ועיכוב הליכים
כיצד להימנע מקבלת אזהרה בתיק ההוצאה לפועל?
במידה וקיבלתם מכתב התראה טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל יש באפשרותך לפנות למשרדינו לצורך קבלת ייעוץ משפטי אשר עשוי לייתר הליכים נוספים. במידה ויש בידך טענות לעצם מהות החוב, גובה החוב או מועד דרישת החוב, ניתן להתגונן במספר דרכים, לרבות מכתב תשובה, הגשת תביעה נגדית וכיוב'.


במידה וקיבלת אזהרה
במידה וקיבלת אזהרה כי נפתח כנגדך תיק הוצאה לפועל בגין חוב נדרש, משרדינו יספק לך ייעוץ וטיפול משפטי לצורך התגוננות.
במידה ונפתח כנגדך בקשה לביצוע שטר או המחאה והנך מתכחש לחוב יש בדינו לסייע לך בהגשת התנגדות ו/או הגשת בקשה בטענת פרעתי.
 
חייבים
שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20 אלף ש"ח ואינו עולה על 100 אלף ש"ח
ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100 אלף ש"ח


על חייב מוגבל מוטלות 4 הגבלות:
א. הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי
ב. הגבלה מיוחדת בבנק ישראל
ג. הגבלת יציאה מן הארץ
ד. הגבלה מלשמש בראש תאגיד

גביית חובות עבור זוכים
•  משרדנו מטפל בגביית חובות עבור זוכים מחייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם, לרבות שטרי חוב, צקים, שטרי ערבות, התחיבויות בכתב וכיוב'.
•  משרדנו מטפל בגביית חובות משוכרים אשר לא שילמו את מלוא דמי השכירות, פגעו בנכס וגרמו נזקים, כן בפינויים במקרים בהם הן לא מפנים את הנכס.

פשיטת רגל
בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה.\
 
דיני הוצאה לפועל
 
    אנא מלאו את הפרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם
גיטלין - קלימי משרד עורכי דין | 072-33-80-108 |