אפוטרופסות

אפוטרופסות
סעיף 33 (א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 מונה רשימה של חלופות בהן ממונה אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

(א) בית-המשפט רשאי למנות אפוטרופוס
(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27 או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן 
(2) לקטין - בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29
(3) לפסולי-דין 
(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו
(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו
(6) לעובר. 

(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. 
מינוי על פי סעיף (4) מטרתו ניהול נכסי החסוי ואין צורך להוכיח פסלות משפטית מבחינה נפשית או שכלית; חסוי הוא שם תואר; אין הוא פסול-דין מספיק להוכיח כי החסוי אינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה שהיא. קיום צו מינוי אפוטרופוס הנו בעל חשיבות, שכן בעקבותיו נשללת מהחסוי הכשרות לבצע פעולות משפטיות שונות וממועד מתן הצו ואילך רק אפוטרופסו רשאי לבצע בשמו.

המשרד מתאפיין במקצועיות, יעילות, וטיפול משפטי אישי המותאם לכל לקוח וצרכיו

משרדינו מצוי במרכז פתח תקווה בקרבת בית המשפט, לשכת ההוצל"פ, עיריית פ"ת, משרד הפנים ושאר גופים ציבוריים. לקבלת ייעוץ ראשוני ומידע נוסף התקשרו לטלפון:
072-33-80-108

 
 
    אנא מלאו את הפרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם
גיטלין - קלימי משרד עורכי דין | 072-33-80-108 |